ЈЕДНАЧЕЊЕ СУГЛАСНИКА ПО ЗВУЧНОСТИ

Једначење сугласника по звучности је гласовна промена која настаје када се у речи, један поред другог, нађу шумни сугласници који се разликују по звучности. Тада се први сугласник једначи по звучности са другим сугласником, тако што се он замењује својим звучним односно безвучним парњаком.

Звучни сугласници:       Б  Д  Г  З  Ж   Ђ  Џ  –  –  –
Безвучни сугласници:   П  Т  К  С  Ш  Ћ  Ч  Ц  Ф  Х

Безвучни сугласници Ц, Ф, Х немају свог звучног парњака, па нема промене када се они нађу испред звучног сугласника (Врхбосна, Салихбеговић).

Обезвучавање
Промена звучног шумног сугласника у безвучни назива се обезвучавање.

Примери:
Б прелази у П (врабац – врапци, кобац – копци,  љубак – љупка)
Д прелази у Т (гладак – глатка,  под + председник –  потпредседник) 
З прелази у С (низак – ниска, близак – блиска, резак – реска),
Ж прелази у Ш (троножац – троношца, лажац – лашца, тежак – тешка)
Ђ прелази у Ћ (Боговађа – Боговаћки, рођак – роћко, риђ – рићкаст)
Г прелази у К (друго – друкчије, свакидашњи – свагдашњи)

Озвучавање
Промена безвучног шумног сугласника у звучни назива се озвучавање.

Примери:
П прелази у Б (топ – топџија – тобџија)
Т прелази у Д (сват – свадба, пловити – пловидба,  приметити – примедба)
С прелази у З (с + гурати – сгурати – згурати, с + богом – сбогом –збогом)
Ш прелази у Ж (за + душу –  задушбина – задужбина)
Ч прелази у Џ (сведочити – сведочба – сведоџба, врач –  врачбина – враџбина)
К прелази у Г (бурек – бурекџиница – бурегџиница, сваки - свагда)

Одступања од једначења сугласника по звучности

Једначење сугласника по звучности у говору се одвија увек, али у писању има изузетака тако да не пишемо увек онако као што говоримо.

Одступања од једначења сугласника по звучности настају у следећим случајевима:

1) Када се звучни сугласник  Д нађе испред безвучних сугласника С и Ш.
Примери: предсобље, представа, подсвест, пресдедник, подстанар, подстаница, предстојећи, градски, судски, бродски, одсуство, подсетити, подсмејавати, одштета, одшетати,  одштампати, подшишати, одшкринути, подшити, предшколски...

2) Када се звучни сугласник Ђ нађе испред безвучног сугласника С.
Примери: вођство 

3) У сложеним речима када би се једначењем добила два иста сугласника.
Примери: подтачка, субполаран, предтакмичење, подтекст, предтурска, одток, подтип, постдипломац

4) У сложеним речима са префиксима изнад и испод.
Примери:  изнадпросечан, исподпросечан, изнадколичински, исподколичински

5) У сложеним речима страног порекла и речима латинског порекла које почињу са суб и ад
Примери: драгстор, нокдаун, брејкденс, гангстер, трансгресија, јурисдикција, политбиро, штрајкбрехер, адхеренција, дисгресија, субполаран, адхезуија

6) У властитим именицама страног порекла.
Примери: Потсдам, Питсбург, Вашингтон, Хонгконг, Тбилиси, Јангце, Редфорд, Гибсон, Мекдоналд,  Расцветников, Велингтон, Шведска

7) У личним именима и презименима народа, као и у именима географским појмова.
Примери: Едхем, Мидхад, Субхија, Малићбеговић, Андрићград, Забрдац (Забрдцу)Ostavite komentar

Izneseni komentari su privatna mišljenja! Molimo čitaoce da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja, provociranja i vulgarnog izražavanja. Sajt Srpska24 zadržava pravo da obriše komentar bez bilo kakve najave i objašnjenja.

Новија Старијa77