عرض المشاركات من ديسمبر, 2014

Ткзв."Српске елите" су најобичнији безбожнички и пљачкашки олош, незајажљиви грамзивци...

Падамо у очајање гледајући како су нам представници тзв. „српске елите“ често најобичнији пљачкашки…

Убијање Духа Србства

Убијање Духа Србства Драган Симовић Убијање Духа Србства траје већ читаво једно столеће. Убијање Ду…

Преглед историјских чињеница

De Administrando Imperio Глава 32 De Administrando Imperi -ија  Константина Порфирогенита, има насл…

Богумили алтернатива?!

Апостол Павле пише да је крштавао и Илирик, а ученик му и Далмацију. Археолог каже да имају доказан…

УЖАС: Шта са Србима у муслиманској Републици Босни и Херцеговини?

Овај лист у рубрици „ Документи “ под насловом „ Шта са Србима у муслиманској Републици Босни и Хер…

СрБски а не СрПски... ваше мишљење?

Желимо ваше мишљење о овоме. Kaдa читaлaц нaиђe нa придeв „српски“ нaписaн y oбликy „србски“, првo …

Ко је кога јахао у османском царству

Срби су имали извршну власт као велики везири, какви бре султани! Тако је само у периоду од 1543. д…

Слободан Јарчевић: Бивши Срби Бошњаци – богумила није било

Верска подељеност српског корпуса одавно већ служи као политичко средство колонијалног потчињавања.…

تحميل المزيد من المشاركات لم يتم العثور على أي نتائج